LEGISLATIE - aceasta pagina se afla in constructie

PATRIMONIUL CULTURAL MOBIL

Dreptul de preempțiune al statului în vânzarea monumentelor istorice

Clasarea monumentelor istorice

Obligația privind folosința monumentului istoric

Semnalizarea monumentelor istorice

Concesionarea și închirierea monumentelor istorice

Timbrul monumentelor istorice

Fondul cultural național

Zone protejate

Protecția patrimoniului mondial

Subvenționarea protejării monumentelor istorice

PATRIMONIU CULTURAL MOBIL

Protecția patrimoniului mobil

Exportul bunurilor mobile de patrimoniu

Comerțul cu bunuri mobile de patrimoniu

PATRIMONIUL CULTURAL IMATERIAL

Protecția patrimoniului imaterial

MONUMENTE DE FOR PUBLIC

Protecția monumentelor de for public

ARHEOLOGIE

Protecția patrimoniului arheologic

PATRIMONIUL TEHNIC

Protecția patrimoniului tehnic și industrial

INSTITUȚII MUZEALE ȘI AȘEZĂMINTE CULTURALE

Evidența și acreditarea muzeelor și colecțiilor publice

Înființarea și organizarea așezămintelor culturale

TRANSPARENȚĂ ȘI INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

Accesul la informații de interes public

ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

Ministerul Culturii și Identității Naționale și instituțiile subordonate

© 2020 Djc Giurgiu