DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA
GIURGIU

Buletin informativ:

Accesul liber și neîngrădit al persoanei la orice informații de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autoritățile publice, în conformitate cu Constituția României și cu documentele internaționale ratificate de Parlamentul României.

Legislatie

Click pe iconite pentru detaliere

LEGISLATIE

Legea  nr. 182/2000, republicată ....
HG  nr. 518 / 2004 pentru aproba..

GALERIE

Sit arheologic...
asezare....

MONUMENTE

Sit Arheologic.....
Asezare

FORMULARE TIP

Legea nr. 26 din 29 feb....
Legea nr. 410 din 29.12....
image

Monumente Istorice

Lista monumentelor istorice din județul Giurgiu

Cetatea Giurgiu municipiul Giurgiu Pe malul stâng al Brațului Sf. Gheorghe, la V de Șoseaua Portului sec. XIV-XVIII, Epoca medievală
Situl arheologic de la Giurgiu, punct „Malu Roșu” municipiul Giurgiu „Malu Roșu”, la cca. 1 km NE de Vama Giurgiu 43.91667°N 26°E
Așezare municipiul Giurgiu „Malu Roșu”, la cca. 1 km NE de Vama Giurgiu Paleolitic superior 43.91667°N 26°E
Așezare municipiul Giurgiu „Malu Roșu”, la cca. 1 km NE de Vama Giurgiu Paleolitic inferior 43.91667°N 26°E

Galerie Monumente

Galerie Monumente istorice din orasul si judetul Giurgiu

Atributii

Atribuţiile Direcţiei stabilite prin legi şi hotărâri de Guvern (HG nr. 90 din 10 februarie 2010, HG 387 din 2 aprilie 2003, modificată de HG1.846 din 22.12.2005, OMCC nr. 2383 din 13 iunie 2008, LEGE nr. 182 din 25 octombrie 2000, LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001, ORDONANŢĂ nr. 43 din 30 ianuarie 2000, etc.), se referă la iniţierea unor măsuri, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, pentru dezvoltarea bazei materiale, diversificarea, modernizarea şi optimizarea serviciilor culturale necesare comunităţilor locale, pentru protecţia şi promovarea culturii, protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional.
Atributii: 
 • aplică legile, ordonanțele şi hotărârile de guvern, ordinele şi instrucțiunile emise de minister, cu respectarea limitelor de autoritate, potrivit legii;
 • aplică strategia Ministerului Culturii în domeniul culturii şi patrimoniului cultural național la nivelul județului Teleorman;
 • îndeplineşte atribuțiile prevăzute de lege în domeniul protejării patrimoniului cultural construit – arhitectura laică şi ecleziastică, ocupându-se de evidența, inventarierea şi monitorizarea, conservarea şi protejarea, punerea în valoare a patrimoniului cultural construit de pe teritoriul județului;
 • îndeplineşte atribuțiile prevăzute de lege în domeniul protejării patrimoniului arheologic, mobil şi imobil, ocupându-se de evidența, inventarierea şi monitorizarea, conservarea şi protejarea, punerea în valoare a patrimoniului arheologic de pe teritoriul județului;
 • îndeplineşte atribuțiile prevăzute de lege în domeniul protejării patrimoniului mobil şi imaterial – patrimoniul muzeal, dar şi bunuri culturale deținute de alte instituții sau organizații, ocupându-se de evidența, inventarierea şi monitorizarea, conservarea şi protejarea, punerea în valoare a patrimoniului mobil de pe teritoriul județului;
 • dintre atribuțiile instituției în domeniul patrimoniului construit – arhitectura laică şi ecleziastică, enumerăm următoarele:
 • inventarierea monumentelor istorice de pe teritoriul județului;
 • întocmirea şi comunicarea către proprietari a Obligației privind folosința monumentului istoric, act prin care sunt precizate condițiile şi regulile de utilizare sau exploatare şi întreținere a bunurilor mobile clasate monument istoric;
 • analizarea şi avizarea intervențiilor asupra monumentelor istorice sau în zona acestora de protecție;
 • controlul respectării avizelor emise pentru intervențiile menționate anterior;
 • controlul tuturor intervențiilor care se efectuează asupra patrimoniului construit;
 • monitorizarea lucrărilor care se efectuează la monumente istorice din județ prin Planul Național de Restaurare împreună cu specialiştii Institutului Național al Patrimoniului;
 • exercită, în numele statului, dreptul de preemțiune asupra monumentelor istorice clasate în grupa B;
 • colaborarea cu structurile abilitate ale diverselor ministere care au atribuții în aplicarea legislației din domeniul protejării monumentelor istorice;
 • constată contravenții şi aplică amenzi pentru nerespectarea prevederilor legale în domeniul protejării monumentelor istorice, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;
© 2020 Djc Giurgiu